Nieuws

Van der Pluijm Verwarming draagt Stichting Abrazos Peru een warm hart toe !

Nieuws 2 december 2016

Waarom Stichting Abrazos?

Stichting Abrazos werkt aan het verbeteren van de situatie van kinderen met autisme in Peru (Cusco en omgeving). Dat doen we door overdracht van kennis van en ervaring met autisme. We geven professionele begeleiding en ondersteuning. Abrazos richt zich op de kinderen zelf, op hun ouders en familie, op onderwijzers, artsen en andere hulpverleners.

In Peru is gezondheidszorg voor een grote groep van de bevolking niet toegankelijk. Er is weinig kennis over autisme. Ouders weten dan vaak niet hoe ze met het gedrag van hun kind om moeten gaan. Zo ontstaan schrijnende gezinssituaties. Stichting Abrazos stelt diagnose, oriënteert zich bij het gezin en de school en biedt hulp op maat aan het kind en diens omgeving. Die hulp geven we met door ons zelf opgeleide Peruaanse therapeuten.

www.abrazos.nl  

Terug