Tips & vragen

Checklist bij storingen

Brandende vragen

Heeft u een storing aan uw gashaard, doorloop dan eerst onderstaande punten alvorens u contact met ons opneemt:

  1. Controleer of de toevoer van het gas is afgesloten
  2. De electrische zekering of hoofdschakelaar defect is (niet tot het toestel behorend) of er een stroomstoring was
  3. Controleer of de waakvlam uit is
  4. Controleer de batterijen van de afstandbediening  en ontvanger (deze zit bij het inspectie luik van de gashaard)

Indien één van bovengenoemde storingen zich voordoet dan wordt u geacht dit probleem zelf op te lossen

Terug