Tips & vragen

Rookgasventilatoren

Stooktips

Rookgasventilatoren zijn er over het algemeen in twee varianten, n.l. ventilatoren voor openhaarden gestookt op hout, en ventilatoren voor openhaarden gestookt op gas.

Rookgasventilatoren voor openhaarden gestookt op hout
Wanneer een openhaardkanaal de juiste diameter, lengte en uitmondingsgebied heeft, zal er over het algemeen geen rookgasventilator noodzakelijk zijn, daar alle rookgassen netjes worden afgevoerd via het afvoerkanaal. Is er echter sprake van een bestaande situatie waarbij er aan één of meerdere van bovenstaande eisen niet voldaan is, kan er rookterugslag naar de opstelruimte optreden en zal het noodzakelijk zijn een rookgasventilator toe te passen. Dit zijn speciale ventilatoren, die bestand zijn tegen de hoge rookgastemperaturen die optreden bij verbranding van hout in openhaarden.

Het juiste type ventilator is afhankelijk van de diameter van het bestaande rookgaskanaal, en ook de haardopening(oppervlakte) is bepalend. Nadelen zijn er helaas ook; een ventilator is altijd hoorbaar in de opstelruimte. Verder is het noodzakelijk de ventilator regelmatig te reinigen.

Rookgasventilatoren voor openhaarden gestookt op gas
Evenals bij houtgestookte openhaarden is de toepassing van een ventilator bij gasgestookte openhaarden noodzakelijk als er niet voldaan kan worden aan de eisen van kanaaldiameter, kanaallengte, uitmonding en haardopening.

Maar er zijn bijkomende aspecten. Onze Nederlandse bouwregelgeving (Bouwbesluit) stelt eisen aan toepassing van gasgestookte openhaarden in mechanisch geventileerde woningen.

Het overgrote deel van de Nederlandse woningen is voorzien van mechanische ventilatie, welke bestaat uit een centrale afzuigventilator (vaak op zolder geplaatst), en diverse afzuigpunten in de woning (o.a. in badkamer, keuken etc). Via de ventilatieroosters en kieren wordt weer verse lucht toegevoerd. In deze woningen heerst over het algemeen een onderdruk, veroorzaakt door het feit dat de woningen kierdicht en goed geïsoleerd zijn. Deze onderdruk kan ook rookterugslag van de gasgestookte openhaard veroorzaken. Het afvoerkanaal gaat als toevoer werken. De rookgassen zijn onzichtbaar, vrijwel reukloos en bevatten koolmonoxide.

Er kan dus gevaar voor mens en dier ontstaan. Om nu te voorkomen dat er terugstroming van de gevaarlijke rookgassen kan plaatsvinden, past men een rookgasventilator toe.

Deze ventilatoren zijn ook bestand tegen de hoge rookgastemperaturen, en zijn voorzien van een beveiliging die het gasvuur afsluit zodra en sprake is van terugstroming van rookgassen de woonruimte in.

Bijkomend voordeel van toepassing van een rookgasventilator is, dat men ook op de gevel van een woning of appartement kan uitmonden.

Dit geeft installatiegemak en kan ook een oplossing bieden in situaties waar men niet in het dakvlak kan uitmonden (bijv. appartementen, uitbouw, etc). Moderne ventilatorsystemen zijn volautomatisch, en kunnen met de afstandbediening van het gasvuur worden aangestuurd.
De SVG installateur zal ook hier goed kunnen adviseren als het gaat om de juiste keuze van de rookgasventilator.

Download deze stooktip als PDF

Terug