Wat is bij gaskachels een “gesloten systeem”?
12 juni 2020
Rookgas kanalen voor gashaarden
12 juni 2020


Het rendementslabel voor houtgestookte haarden en kachels?Houtkachels die in Nederland, en andere EU-landen, op de markt worden gebracht, moeten voorzien zijn van een CE-markering. Zo’n CE-markering is geen kwaliteitskeurmerk, maar geeft slechts aan dat het product voldoen aan bepaalde minimumeisen op het gebied van rendement en emissies. Zodra een kachel voldoet aan deze normen mag hij binnen de landen van de Europese Unie worden verkocht. Helaas zijn deze normen niet erg strend en is aan een toestel ook niet in één oogopslag te zien wat het rendement of de uitstoot precies is. En dat kan per kachel sterk uiteenlopen.

Bekend van koelkasten en vaatwassers

Het rendementslabel voor houtkachels geeft daar de oplossing voor. Net als het energielabel van uw koelkast of vaatwasser geeft dit rendementslabel duidelijk aan wat het vermogen en het rendement van de kachel is. Tevens is vermeld wat de milieubelasting aan koolmonoxide is. En dat zijn bijzonder belangrijke gegevens. Niet alleen om te bepalen welke kachel het beste in uw kamer past, maar zeker ook voor het milieu.

Vermogen, rendement en emissie

Het vermogen van een kachel geeft aan hoeveel warmte de kachel kan geven. Dit is uitgedrukt in kilowatts (kW). Het is belangrijk dat het vermogen past bij de ruimte waar de kachel komt te staan.

Een kachel met een te klein vermogen krijgt de kamer niet warm, maar een te groot vermogen zorgt ervoor dat de kachel niet voluit kan branden en dat leidt al snel tot een grotere milieubelasting en een lager rendement. Het rendement van een kachel is het deel van de verbrandingswarmte dat de kachel daadwerkelijk benut. Het wordt altijd uitgedrukt in een percentage. Als een kachel een rendement heeft van bijvoorbeeld 70 procent, verdwijnt – populair gezegd – 30 procent van de warmte door de schoorsteen naar buiten. Het is dus zaak een kachel te kiezen met een zo hoog mogelijk rendement. Ten slotte vermeldt het label ook de emissie aan koolmonoxide (CO). CO is een gas dat ontstaat door onvolledige verbranding. Hoe lager de emissie, hoe beter voor het milieu.

Testen in het laboratorium

Hoe komt de Stichting Rendementslabel Haarden en Kachels aan de gegevens voor op het label? Haarden en kachels worden verplicht gekeurd bij daarvoor aangewezen instituten. Aan de hand van Europese normen wordt daar de veiligheid, het vermogen, het rendement, en het gehalte aan koolmonoxide (CO) en kooldioxide (CO2) vastgesteld. De gegevens uit het officiële keuringsrapport worden vervolgens op het rendementslabel vermeld, maar dan zonder de ingewikkelde technische berekeningen waar ze op zijn gebaseerd. Want de kracht van het rendementslabel is juist dat u als consument de belangrijkste zaken eenvoudig en snel kunt zien.

De juiste keuze

Kies uw haard of kachel samen met een vakman. U weet wat u mooi vindt en hij weer of die keuze technisch verstandig en realiseerbaar is. De brancheorganisatie “Het Sfeerverwarmingsgilde” (SVG) kent een erkenningsregeling die u garandeert dat u met een vakbekwaam en diplomeerd bedrijf te maken heeft. Leden van het SVG bieden u bovendien zwart op wit een door de branche gegarandeerde kwaliteit. Zowel voor de producten als voor de installatie! Hun adressen vindt u op www.sfeerverwarming.nl. Daar kunt u ook gratis een haardenmagazine downloaden om alvast in de stemming te komen.